Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

never mind the handsome, here comes marilyn manson


the world is ugly nowI'm not attached to your world
Nothing heals and nothing grows

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου